je persoonlijke overzicht

Kosten

Totale jaarkosten incl. BTW
Totale maandkosten incl. BTW
Waarvan BTW

Voorwaarden

Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2019, deze Contractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria (versie 2019). De Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2019 en de Kwaliteitscriteria (versie 2019) zijn te vinden op onze website via www.cleanenergy.nl/downloads. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2019, geldt hetgeen is vermeld in de Contractvoorwaarden.

3 jarig contract

Stroomverbruik
Gasverbruik

per maand, incl. btw

Naar gegevens invullen
Ga terug naar verbruik